ARQUITECTURA DE MADRID

Valderribas (Calle)

Calles

Edificios por número de calle
Viviendas para D. Lorenzo García
L2.502
1941
Num.: 12
Dos edificios de viviendas
L2.457
1935
Num.: 45 a 47
Viviendas Arregui Aruej
F2.536
1988
Num.: 89 a 107
Edificios por nombre
Dos edificios de viviendas
L2.457
1935
Num.: 45 a 47
Viviendas Arregui Aruej
F2.536
1988
Num.: 89 a 107
Viviendas para D. Lorenzo García
L2.502
1941
Num.: 12
Edificios por fecha
Dos edificios de viviendas
L2.457
1935
Num.: 45 a 47
Viviendas para D. Lorenzo García
L2.502
1941
Num.: 12
Viviendas Arregui Aruej
F2.536
1988
Num.: 89 a 107